Dansk RobotTeknik er medlem af DIRA  Danish Industrial Robot Association

Blodprøver på Gentofte Sygehus

Løsningen består af 2 UR5-robotter. Den første UR-robot samler en prøve op ved hjælp af et vision system (Cognex smartkamera) og placerer den på to ruller foran en stregkodescanner. Rullerne drejer blodprøven rundt og stregkoden aflæses. Samtidig aflæses farve-kombinationen på skruehætten med et farvekamera (Cognex smart-kamera), og robotten får besked om at placere prøven i en ud af fire holdere afhængig af farven.

Den anden robot samler prøverne i holderen op og placerer dem i maskinens indføringsenhed til centrifugering og analyse. Robotterne håndterer ca. 3.000 prøver om dagen, svarende til 7-8 rør i minuttet. Løsningen sender også data fra stregkoden til hospitalets analyseapparater for korrekt håndtering af blodprøverne.

"Alle blodprøverne ankommer på et transportbånd i et hjørne af laboratoriet, hvor der ikke er plads til at opstille en sikkerhedsafskærmning. Vi havde brug for en sikker, brugervenlig løsning, der reagerede på visisonsbaseret programmering og hurtigt kunne opsamle, sortere og læsse prøverne i indføringsmodulet til analyse. Universal Robots opfyldte disse kriterier”, udtaler Steen Stender, som var overlæge på Gentofte Hospital, der havde implementeret to UR5-robotter.


julemaerkehjemmet  Vi støtter Julemærkehjemmene - jul 2022

vi stoetter familier med kraeftramte boern
– vi støtter
julemærkehjemmene
- vi støtter foreningen
Familier med kræftramte børn
Julediplom 2022 fra foreningen
Familier med kræftramte børn

Svalehøjvej 5, port 3 | DK-3650 Ølstykke | T: +45 29 86 07 15 | info@danskrobotteknik.dk